אוסף מוצרים כללי שלא הוגדרה עבורם קטגוריה עצמאית
גביעים, תשורות, מתנות הוקרה, מדליות. מאוסף זה לדוגמא, הותרתי רק תעודות השתתפות. מוצרים נוספים שנכללים בקטגוריה הם מוצרים "שנולדו" בנגריית הספורט שלנו, ואינם מוגדרים כמוצרי ספורט. ועוד מוצרים דומים, כאשר יתאספו מספיק מוצרים שניתן לאגדם לקטגורה עצמאית, הם יוצאו מקטגוריה זאת ויזכו לאפיון עצמאי.