ציוד המוצב באולמות ומגרשי הספורט.. לשימוש קהל המשתמשים קבוצות / תלמידים / חוגים

עבור למעלה