כל מה שנדרש לקיום פעילות ספורט

מורי חנ"ג – משאבה, מגללה, משוכות וכדו'.
חוגי משחקי רשת – רשתות נשיאת כדורים, משרוקית וכדו'

וכן הלאה לכל נושא עם נגיעה לספורט.

עבור למעלה