Tennis  game
ישנם מורים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים הרואים בהקנית יסודות התנועה
במשחק הטניס ככלי לקידום מוטורי מהמעלה הראשונה. כן טניס לא רק במגרשי הטניס
אלא נגישות לכל אחד מהתלמידים – תופעה
ומה באמתחתנו?
רשת לטניס שדה רגיל או רישות כפול בשש שורות עליונות
מחבטי טניס לילדים/ בוגרים לרמת מתחילים וחוגים בלבד
כדורי טניס אימון ומשחק

עבור למעלה