קטגורה זאת מתייחסת לציוד גדול בד"כ נייח בחדרי כושר
אבל גם ציד קל יותר שאיננו משמש בפעילות חוגים

עבור למעלה